UNEMPLOYED – 18 YEARS or over? DÍFHOSTAITHE: 18-25 + bliana d’aois?

print

UNEMPLOYED – 18 YEARS or over?

 

Donegal Local Development Company Ltd (DLDC) is hosting its annual workshop in the Donegal Gaeltacht where unemployed young people, 18 years or over will have an opportunity to engage directly with Education & Training Providers.

 

If you are 18 or over and currently unemployed you are invited to attend the

New Opportunities Workshop scheduled on;

 

  • Monday October 6th 2014 in Ionad Pobal Eascarrach, Beal an Átha, Fálcarrach at 11.00am.

 

Participating agencies include: Dept of Social Protection: SOLAS: DLDC: Donegal Education Training Board: YouthReach: Dgl Citizens Information Service: MABS.

 

For further information, contact Margaret Doherty, Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall Teo (DLDC), Baile Mún, Chill Chartha, Co. Dhún Na nGall.

Tel: 074 9733120 / 087 2792151 nó Rphoist: margaretdoherty@dldc.org

 

 

DÍFHOSTAITHE: 18-25 + bliana d’aois?

 

Tá ceardlanna á reáchtáil ag Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall (DLDC) i nGaeltacht Dhún na nGall áit a mbeidh deis ag daoine óga atá dífhostaithe (18-25 bliana d’aois) teagmháil dhíreach a dhéanamh le Soláthraithe Oideachais agus Oiliúna.

 

Má tá tú idir 18 – 25 + bliana d’aois agus tú dífhostaithe san am i láthair, tugtar cuireadh duit freastal a dhéanamh ar Cheardlann Deiseanna Úra ar:

 

  • Dé Luain 6ú Deireadh Fómhair 2014 in Ionad Pobal Eascarrach, Beal an Átha, Fálcarrach at 11.00r.n.

 

Ag glacadh páirt san ócáid seo beidh: An Roinn Choimirce Sóisialaí: SOLAS: DLDC: Bord Oideachais & Oiliúna Dhún na nGall (ETB): Youthreach: Ionad Eolais do Shaoránaigh Dhún na nGall: MABs.

 

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Margaret Doherty, Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall Teo (DLDC), Baile Mún, Cill Chartha, Co. Dhún na nGall.

Fón: 074 9733120 / 087 2792151 nó ríomhphost: margaretdoherty@dldc.org