Are you doing the Leaving Certificate or Unemployed? An bhfuil tú ag déanamh an Ardteistiméireacht nó an bhfuil tú dífhostaithe?

print
Are you doing the Leaving Certificate or Unemployed ?

Introduction to Microsoft Office – Word, Excel, Power point presentation, Email & Facebook

This 4 week course is open to Leaving Cert Students & unemployed young people >18years

Course duration – 8 hours (2 hrs per week), 4-6pm – starting March 12th 2015.

Venue – Niall Mór Centre, Killybegs.

Fee – €20 per person (with €10 refunded on completion with full attendance).

Places will be allocated on a first come basis – please contact Margaret Doherty – 087 2792151 / margaretdoherty@dldc.org

 

 

An bhfuil tú ag déanamh an Ardteistiméireacht nó an bhfuil tú dífhostaithe?

Bunchúrsa ríomhaireachta – Word, Excel, Power point, Ríomh Phoist & Facebook

Tá an cúrsa seo dírithe ar scoláirí na hArdteistiméireachta & daoine óga atá dífhostaithe 18 bliain d’aois.

Tréimhse an chúrsa – 8 n-uair (2 uair sa tseachtain), 4-6 i.n.  – ag tosnú 12ú Marta 2015.    

Ionad – Ionad Niall Mór, Na Cealla Beaga

Táille – €20 an duine (le €10 aisíoctha ag deireadh an chúrsa ar choinníoll tú a bheith i láthair don chúrsa uilig ).

Bheirfear tús áite ar an chúrsa dóibh sin is luaithe a dhéanfaidh iarratas air – Beidh áiteanna leithroinnte faoi ‘first come basis’ – caithfidh teagmháil a dhéanamh le Margaret Doherty – 087 2792151 / margaretdoherty@dldc.org