Rural Development Programme (LEADER) 2014-2020 / Clár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020

print
Údarás Na Gaeltachta as an implementation partner to the Local Community Development Committee (LCDC)/Donegal County Council (DCC) for the new RDP Programme 2014-2020, will host three public consultation evenings on the LEADER elements of the new Programme which will take place on

Monday October 12th, 7 p.m – 8.30 p.m. Áras Ros Goill/ Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaí, Na Dúnaib

Wednesday October 14th 7 p.m. – 8.30 p.m.     An Fhiontarlann (Westbic), Baile Mún, Cill Charthaigh

Thursday October 15th, 7 p.m. – 8.30 p.m. Oifigí an Údaráis, An Pháirc Ghnó, Doirí Beaga.

The purpose of the meetings is to seek input in terms of key areas/actions that will be targeted for priority support under the Local Development Strategy for the delivery of the new LEADER Programme.

The key themes and sub-themes identified as a response to challenges facing rural Ireland are as follows:

Leader MD

 

 

 

 

 

 
Tá Údarás Na Gaeltachta mar pháirtnéir feidhme ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúla (LCDC)/Comhairle Contae Dhún na nGall (DCC) do Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020. Tá trí sheisiún comhairliúcháin pobail maidir leis an ghné LEADER don chlár úr á eagrú, mar a leanas:

Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair, 7.00 i.n. – 8.30 i.n.          Áras Ros Goill/ Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaí, Na Dúnaibh

Dé Céadaoin, 14 Deireadh Fómhair,       7.00 i.n. – 8.30 i.n.        An Fhiontarlann (Westbic), Baile Mún, Cill Charthaigh

Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair,          7.00 i.n. – 8.30 i.n.         Oifigí an Údaráis, An Pháirc Ghnó, Doirí Beaga.

Is í aidhm na gcruinnithe ná ionchur na bpobal a fháil maidir le príomhréimsí agus gníomhaíochtaí ar a ndíreofar tacaíocht faoin straitéis forbartha áitiúil atá á cur le chéile do chur i bhfeidhm chlár úr LEADER.

Is iad na téamaí agus fothéamaí seo a leanas atá aitheanta mar na cinn gur gá díriú orthu le dul i ngleic leis na dúshláin i gceantair tuaithe na hÉireann.
irish leader