Business Idea Generation Workshop / Ceardlann Giniúna Smaointe Gnó

print
Is this for Me? Do you have a business idea and yet are unsure whether or not it will work? Would you like to be your own boss but you cannot come up with a business idea? Learn all you need to know about idea generation by taking an idea from first thought stage through to business start-up. This workshop is for those thinking of setting up a new business, but have not yet decided to take the plunge or they don’t know how to take it further.

Aims of the Workshop:   The aim of this workshop is to encourage ideas for possible businesses amongst unemployed people and to encourage ‘self-employment’ as a viable option. This workshop will help you to consider which idea is a good idea and also introduce you to the concept of creating new ideas, will help you to develop your business idea and point you in the right direction for starting up a business.

An Domsa é seo?

Bhfuil smaoineamh gnó agat ach nach bhfuil tú ró-chinnte cé acu an oibreoidh sé nó nach n-oibreoidh? Ar mhaith leat bheith i do cheannasaí tú féin ach nach bhfuil tú ábalta smaoineamh ar ghnó? Foghlaim gach rud a gcaithfidh tú fios a bheith agat fá chruthú smaoineamh gnó tré an smaoineamh a thabhairt ón chéad staid go dtí gnólacht nuathionscanta. Tá an ceardlann seo dírithe orthu sin atá ag smaoineamh tús a chur le gnó úr ach na bhfuil uchtach acu dul san fhiontar go fóill nó nach bhfuil fhios acu cén dóigh le é a thabhairt níos faide.

 

Aidhmeanna na Ceardlainne: Tá sé mar aidhm ag an cheardlann seo smaointe a spreagadh do ghnónna fhéideartha i measc daoine dífhostaithe agus ‘féinfhostaíocht’ a spreagadh mar rogha inmharthana. Cuideoidh an ceardlann seo leat machnamh a dhéanamh ar cé acu smaoineamh atá ina smaoineamh maith agus, lena chois sin, cuirfidh sé ar an eolas tú faoin choincheap de bheith ag cruthú smaointe gnó úrnua; cuideoidh sé leat do smaoineamh gnó a fhorbairt agus cuirfidh sé ar an bhealach ceart tú le gnó a thoiseacht.

Business Idea poster Ceart