Cúrsa FETAC Leibheál 5, Garchabhair don Obair agus Phéidiatraiceach

print
Cúrsa FETAC Leibheál 5, Garchabhair don Obair agus Phéidiatraiceach

FETAC Level 5 Occupational and Paediatric First Aid

 Oifig LCPG, An Mhálainn Mhóir 20ú/21ú/27ú & 28ú Samhain 2015.  €40 an duine

 Maoinithe ag DLDC tá cúrsa FETAC Leibheál 5, 4 lá (2 x Dé hAoine 6.00 – 10.00 i.n agus 2 x Dé Sáthairn 9.00 r.n – 5.00 i.n) ar fáil in oifig an Lár Comhairle.  Caithfear an cheithre lá a dhéanamh chun an teastas a fháil.  Glaoigh ar Aoibheann ar 074-9730894 chomh luath agus is féidir chun clárú.

Funded by DLDC, a FETAC Level 5 Occupational & Paediatric First Aid Course will take place in the LCPG Office, Malinmore on the following dates 20th, 21st, 27th & 28th November 2015.  This is a 4 day course consisting of 2 x Friday evenings from 6.00 – 10.00pm and 2 x Saturdays from 9.00am – 5.00pm.  Participants must complete all 4 days to be certified.  Course fee is €40 per person.  Contact Aoibheann on 074-9730894 ASAP to register.

Fógra_GarchabhairAgusPéidiatraiceach_GleannCholmCille