OPEN CALL -Community Groups / An Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail

print

Social Inclusion & Community Activation Programme 
SICAP – ‘Supporting Communities’

SICAP programme 2018 – 2022 is now OPEN

• SICAP is about addressing the challenges of poverty, social exclusion and inequality in Donegal.
• DLDC provide advice, guidance and development support to assist communities with these challenges.
• DLDC work with local community groups, community partners and social enterprises.
• DLDC also provide practical project assistance and resources for social inclusion activities, projects and initiatives.

For further information please contact one of DLDC offices to speak to a member of the SICAP team:
DLDC Letterkenny 074 91 27056
DLDC Gweedore  074 95 32712
DLDC Kilcar 074 97 33120

An Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail
SICAP – ‘Ag Tacú le Pobail’

GAIRM OSCAILTE SICAP 2018 – 2022

  • Téann SICAP i ngleic le dúshláin an bhochtaineachta, eiseamh sóisialta agus neamhionannas i nDún na nGall.
    • Cuireann DLDC ar fáil comhairle, treoir agus tacaíocht d’fhorbairt chun cuidiú le pobail leis na dúshláin seo.
    • Oibríonn DLDC le grúpaí pobail áitiúla, comhpháirtithe pobail agus fiontair shóisialta.
    • Cuireann DLDC ar fáil cabhair phraiticiúil agus acmhainní do ghníomhaíochtaí um chuimsiú sóisialta, tograí agus tionscadail chomh maith.

Dar mhaith leat duine dár nOifigigh Tionscadail SICAP fáil i dteagmháil leat CLICEÁIL ANSEO.

Nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, faigh i dteagmháil le do thoil le ceann de na hoifigí DLDC le labhairt le ball d’fhoireann SICAP:
DLDC Leitir Ceanainn 074 91 27056
DLDC Gaoth Dobhair  074 95 32712
DLDC Cill Charthaigh 074 97 33120