Oifigeach Forbartha – sonraí thíos / Oifigeach Pleanála Teanga – sonraí thíos

print

Is coiste forbartha pobail é Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR (LCPG), atá maoinithe ag Údarás na Gaeltachta. Tá an coiste ag freastal ar riachtanais chultúrtha, eacnamaíochta agus shóisialta pharóiste Ghleann Cholm Cille agus ina cheanneagraíocht pleanála teanga ar LPT Dhún na Gall Theas.

Tá dhá phost á dtairiscint anois ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR mar seo a leanas:
 Oifigeach Forbartha – sonraí thíos
 Oifigeach Pleanála Teanga – sonraí thíos

http://www.dldc.org/wp-content/uploads/2019/07/fogra.pdf